Lubuskie Miasta - Twitter   Lubuskie Miasta - Facebook   Lubuskie Miasta - Instagram

Pod kuratelą wójta, burmistrza, starosty...

Zwiększenie odpowiedzialności wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka za prowadzoną przez samorząd politykę edukacyjną – zakłada projekt zmian w ustawie oświatowej przyjęty we wtorek przez rząd.

Zgodnie z proponowanymi zmianami obowiązkiem władz samorządowych będzie przedstawienie do 31 października każdego roku radzie gminy, powiatu oraz sejmikowi województwa informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Nowelizacja ustawy zakłada, że samorządy przejmą część zadań kuratoriów. Przygotowane przez dyrektorów szkół arkusze organizacji pracy szkoły nie będą podlegały opiniowaniu przez kuratora oświaty, a jedynie zatwierdzeniu przez organ prowadzący. Sprawdzanie zgodności arkuszy z prawem będzie dokonywanie przez wizytatorów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Jeżeli zmiany wejdą w życie, samorządy nie będą musiały uzyskiwać pozytywnej opinii kuratora oświaty m.in. przy ustalaniu sieci szkół, likwidacji szkoły oraz profilu kształcenia ogólnozawodowego lub zawodu, w jakim szkoła kształci oraz przeniesienia kształcenia w określonym zawodzie do innej szkoły.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich, upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5- letnich.

Przypomnijmy, że wprowadzenie obniżonego wieku rozpoczęcia szkoły ma być rozłożone na trzy lata szkolne.

- W tym czasie rodzice dzieci będą mogli - na swój wniosek i bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - odroczyć lub przyspieszyć o jeden rok rozpoczęcie szkoły przez dziecko – poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Aby uzyskać odroczenie rodzice powinni złożyć wniosek - do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko powinno lub może zacząć naukę w szkole.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że od 1 września 2009 r. wszystkie dzieci 5-letnie będą mogły odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a gminy mają przygotować dla nich miejsce w przedszkolach lub oddziałach zorganizowanych przy szkołach podstawowych. Od 1 września 2010 r. roczne przygotowanie przedszkolne dla pieciolatków będzie obowiazkowe.

Ponadto projekt nakłada na gminy obowiązek zorganizowania bezpłatnego transportu oraz opieki w przypadku, gdy droga dziecka od przedszkola lub oddziału zorganizowanego przy szkole podstawowej będzie większa niż 3 km. Gmina będzie zwracać także koszt przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie będą zapewniać rodzice.

W nowelizacji ustawy oświatowej jednoznacznie określono także wiek dziecka, które może być przyjęte do przedszkola. Wątpliwości budził fakt, że niektóre samorządy podczas rekrutacji do przedszkoli premiowały dzieci, które przed 1 września ukończyły 3 lata.

Jak doprecyzowano w nowelizacji - wychowaniem przedszkolnym będą objęte dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 3 lata. Oznacza to, że od 1 września do przedszkola powinny być przyjmowane nie tylko dzieci, które ukończyły 3 lata i urodziły się przed 1 września, ale również te, które ukończą 3 lata po 1 września danego roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie internetowej MEN.

--
samorzad.pap.pl
Informacje

Firma Solaris dostarczyła do Gorzowa Wielkopolskiego osiem bezemisyjnych autobusów elektrycznych Urbino 12 electric, zamówionych przez Miejski Zakład Komunikacji. Przedmiotem umowy było również...

Prezes UOKiK postawił spółce Vectra zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za automatyczne aktywowanie płatnej usługi dodatkowej "Bezpieczny Internet". To już kolejny operator, który znalazł się pod lupą Prezesa UOKiK z powodu usług dodatkowych - Netia, P4 i Orange muszą wypłacić konsumentom rekompensaty.

Aktualności z regionu

Zgodnie z nową ustawą jednodniowe ćwiczenia rezerwistów są jedną z kilku form powołania do wojska. Obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku Ustawa o Obranie Ojczyzny dzieli służbę w rezerwie na dwa...

W obiektywie

Klasztor St. Marienthal jest najstarszą świątynią zgromadzenia cysterek w Niemczech. Klasztor zlokalizowany jest nad Nysą Łużycką, na trójstyku państw - Polski, Niemiec i Czech. Przyklasztorna...

Biznes i finanse

Prezes UOKiK postawił spółce Vectra zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów za automatyczne aktywowanie płatnej usługi dodatkowej "Bezpieczny Internet". To już kolejny operator, który...

Styl życia

Amazon wprowadza w Polsce usługę Amazon Prime, oferując szybkie i darmowe dostawy, obejmujące miliony produktów w ponad 30 kategoriach - od artykułów sportowych, elektroniki, kosmetyków i książek,...

Nowe technologie

Fabryka w Dreźnie jest jedną z najnowocześniejszych fabryk na świecie produkujących półprzewodniki. Jest też pierwszą fabryką firmy Bosch, gdzie wykorzystano w produkcji sztuczną inteligencję z...

Zdrowie i uroda

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest utworzenie polskiego rynku mleka "A2", dającego ogromną szansę rozwoju dla polskich hodowców i...

Kultura i sztuka

Z okazji jubileuszu 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia Praw Miejskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - Filie 4 i 9 ogłaszają konkurs pn. “Zielona...

Felietony i opinie

Prezydent Andrzej Duda - bez rozgłosu - podpisał ustawę, która zwalnia z odpowiedzialności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy złamali prawo w związku z organizacją prezydenckich...

Z biegiem Odry, Warty i Nysy Łużyckiej

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, na terenie Niemiec wprowadzone zostaną kolejne restrykcje. Coraz więcej krajów związkowych skłania się do wprowadzenia bardziej...

Wzdłuż autostrady A2

Od 15 lutego zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl - Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady...

Wieści z regionu

24 listopada, 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną wizytował stojący na czele Dowództwa Wsparcia Sił Bezpieczeństwa USA (Security Force Assistance Command) gen. dyw. Donn H. Hill.

Przegląd prasy

Niemieckie służby celne i policja federalna przeszukały w minioną środę łącznie 130 mieszkań, lokali użytkowych i biur podatkowych w trzynastu krajach związkowych. Powodem zmasowanej akcji...

Historia i zabytki

16 grudnia 1981 roku w Paryżu powstał Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”. Paryski komitet należał do najbardziej prężnych ośrodków opozycyjnych działających na zachodzie Europy.

Prawo co dnia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia działań korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej byłego ministra transportu....

Kronika wypadków

We wtorek, 19 lipca na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej doszło do tragicznego wypadku. Pod nadjeżdżający szynobus wjechał samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby. W wyniku...

Z kraju i ze świata

Problemy, z którymi zmagają się polscy przedsiębiorcy we Francji, są ogromne. Polskie firmy są nękane nadmiernymi kontrolami i karami, a medialna kampania oszczerstw tworzy klimat, w którym łatwo...